Produkty

Projekt excentrické sestavy typu „válec+unašeč“ pro ofsetový tisk

Výroba těchto dílů byla realizována v rámci upgrade novinové rotačky Community v tiskárně švédské společnosti AB Allehanda v Örnsköldsviku, na které se firma SKOL s.r.o. podílela dodávkou excentrických sestav typu „cylinder + clevis“, vyznačující se rovněž enormními nároky na přesnost rozměrů (IT3 – IT4) a geometrických tolerancí (přesnost excentricity v 0.025 mm na průměrech 200-300 mm).

Válec o vnějším průměru d=253.949 mm s tolerancí 0/-0.012 mm, vnitřním průměrem D=174.663+0/+0.012 mm a excentricitě mezi těmito průměry o kritické toleranci 19.665+0/+0.025 mm je vyráběn z odlitku ze šedé litiny typu EN-GJL-250 a je v průběhu výroby dvakrát tepelně zpracován na odstranění vnitřního pnutí. Finální dokončovací operace jsou realizovány v řízeném rozsahu teplot +/-1°C, aby nedošlo k tepelnému ovlivnění mimo požadované toleranční meze. Clevis o vnějším průměru d=276.1 mm a vnitřním kalibrickém průměru D=158.75+0.025 je vyroben z plasmou páleného výpalku z konstrukční oceli S355J2 (dřívější označení dle ČSN 11523), který je taktéž v průběhu výroby tepelně zpracováván. Montážní sestava válec + clevis předepisuje použití pevnostních šroubů 12.9 a kvalitních kluzných pouzder, přičemž výsledné hodnoty všech přesných průměrů, excentricity, vzdáleností mezi středem válce a osou unášecího otvoru a geometrické tolerance jsou deklarovány v 3D měrovém protokolu, který se přikládá ke každému dodávanému kusu.Aktuality