Produkty

Projekt konstrukce a realizace postupového střihadla

Postupová střihadla využívající technologii přesného střihu jsou velmi náročná na konstrukci a přesnou výrobu. Komplikovanost konstrukce střihadla dokazuje množství času stráveného konstruktérem na vývoji nástroje, jakož i technologickou náročnost při jeho výrobě, kdy velká část dílů je řezána elektroerozivně či finalizována na velmi přesných dokončovacích bruskách. Složitost střižného nástroje, je dána složitostí výsledného produktu a konstrukčním řešením celého nástroje – stěžejními prvky jsou základová, kotevní, opěrná, vodící a upínací deska, střižníky, střižnice a další komponenty – vše s maximálními nároky na rozměrovou a geometrickou přesnost. V případě výroby postupových střihadel ve firmě SKOL s.r.o. je zkušenými pracovníky firmy poskytována široká technická/technologická podpora při jejich vývoji a případných úpravách, aby bylo dosaženo maximální kvality výsledné sestavy.
Aktuality