Mechanické pracoviště

Bezvadný a vizuálně sjednocený povrch je integrální součástí hotového dílu
Parametry strojů

Nedílnou součástí každého obráběného dílu je nejenom shoda s požadavky výkresové dokumentace, ale také jeho mechanické provedení: bezvadné odjehlení, očištění, sražení hran, sjednocení povrchu, případně označení. Mechanické pracoviště firmy je vybaveno řadou produktivních nástrojů, umožňujících kvalitní a ekonomické dokončovací práce.

Samostatným oddělením v rámci mechanického pracoviště je mikroúderové označování dílů, které je využíváno především pro finální – permanentní fázi přenosu značení (tlakové nádoby) – dle požadavků směrnice 97/23/EC, ale také pro běžnou identifikaci dílů dle přání odběratele (číslo výkresu/šarže/období výroby/pořadové číslo).


Chybí vám informace?

Rádi projednáme vaše potřeby a zodpovíme
veškeré otázky, které budete mít.
Zadejte své kontaktní údaje a my se vám ozveme.

vložit kontaktní údaje